‘Wanneer we ons verbinden aan een nieuwe visie om iets te doen wat nog niet eerder is gedaan, kunnen we niet weten hoe we daar komen. We moeten de brug bouwen terwijl we erover lopen.’  Robert E. Quinn

Dit vraagt een nieuwsgierige, onderzoekende kijk naar mogelijkheden. Dit vraagt de moed om wat anders te doen dan 'gewoon' is. ‘Het nieuwe’ kent geen vooraf bekende criteria. Deze worden pas tijdens het zoekproces ontdekt in contact met de ander.  

Als bruggenbouwer kijk, denk en loop ik mee in dit proces. Aandacht en verbinding is mijn methodiek. Ik creëer daarmee ruimte voor ieders eigenheid, ontrafel het ongrijpbare en breng naar de oppervlakte wat nog verborgen is. Dan is er alles mogelijk. 

 
aandacht teamontwikkeling innovatie procesbegeleiding facilitator coaching proceskunde veranderkunde change changemaker teamdynamiek teamcultuur cultuur interventie samenwerken generatie ontwikkelen leren beweging  verbinding