bruggen bouwen naar nieuwe (werk)gemeenschappen

Het begint altijd met een vernieuwings- of ontwikkelvraag van een organisatie, team of individu. De vraag ontstaat vanuit een verlangen of een blokkade op de weg, waarop geen eenduidig antwoord bestaat. Dit spanningsveld is ons speelveld. Van daaruit gaan we op pad.

het ongrijpbare ONTRAFELEN 

Ieder proces kent een gelaagdheid en juist in die gelaagdheid. Het gaat over de voortgang, stappen, verwachtingen, dynamiek, omgang, relaties en gevoelens. En nooit eendimensionaal. Wanneer al die lagen aandacht krijgen, kun je anders waarnemen, elkaars eigenheid koesteren en in verbinding bouwen tussen het bekende en het onbekende. Er ontstaat rust, ruimte en beweging. Het gevoel dat iedereen onderdeel is, dat het klopt en alles vanzelf gaat.

verbinding, aandacht teamontwikkeling innovatie procesbegeleiding facilitator coaching proceskunde veranderkunde change changemaker teamdynamiek teamcultuur cultuur interventie samenwerken generatie ontwikkelen leren beweging

MEEKIJKEN

Vanuit de vraag kijk ik mee in het ontwikkelproces. Door te luisteren, bevragen, verdiepen en tegelijkertijd zelf open te zijn, verzamel ik verschillende perspectieven en ga op zoek naar ieders eigenheid. Ik voel aan waar de energie zit en waar die weglekt en analyseer de dynamiek. Die geef ik terug. Deze reflectie brengt al verheldering op de vraag. Vanuit daar bepalen we hoe we verder lopen. 

verbinding, waarnemen, aandacht teamontwikkeling innovatie procesbegeleiding facilitator coaching proceskunde veranderkunde change changemaker teamdynamiek teamcultuur cultuur interventie samenwerken generatie ontwikkelen leren beweging

meedenken

Als we een heldere kijk hebben, weten we wat er leeft en welke behoeftes en mogelijkheden er zijn. Op verdiepende wijze laat ik die vanuit eigenheid samenkomen. Ik denk als het ware 'in de box', maak het onbewuste bewust en ontwikkel wat er al is. Potentieel en creativiteit komen vrij, het nieuwe ontstaat. Met bewust handelen worden hoofd en hart geïntegreerd. 

verbinding, waarnemen, aandacht teamontwikkeling innovatie procesbegeleiding facilitator coaching proceskunde veranderkunde change changemaker teamdynamiek teamcultuur cultuur interventie samenwerken generatie ontwikkelen leren beweging

meedoen

Een proces is altijd in beweging. Taal, interactie en context geven continue nieuwe werkelijkheden, die bepalend zijn voor ontwikkeling. Langere betrokkenheid om voortdurend de voortgang te beschouwen is heel waardevol.