hoe je het maar wilt noemen...

proces of transitie-begeleider

moderator / facilitator

sparring partner

teamlid van vernieuwing- / veranderopgave

coach        

 

in het gebied van...

sociale innovatie

‘Innovatie wordt gezien als een aanjager van concurrentievoordeel, voortuitgang en welvaart. Onderzoek heeft aangetoond dat het succes van product- en dienstinnovatie vooral afhangt van niet-technologische innovatie maar sociale innovatie. Sociale innovatie bestaat uit vier elementen: flexibel organiseren, dynamisch managen, slimmer werken en co-creatie. Het inzetten en verbeteren van die vier samen vergroot de technologische kennisbasis, het innovatievermogen, de productiviteit en het concurrentievermogen. Het vooruithelpen van sociale innovatie kan organisaties beslissend voordeel brengen.’  

Vanaf jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in sociale processen, wat beweegt de ander nou echt en hoe brengen we dat bij elkaar zodat het elkaar versnelt in plaats van remt of lastig is? Organisaties en individuen die de tijd en ruimte durven te nemen om daar prioriteit aan te geven ontwikkelen zich tot een werkgever en werknemer van de nieuwe tijdsgeest.  

 

generatie y

In 2025 is twee derde van de werknemers van de generatie y, de generatie die opgroeide met internet. De generatie die de wereld wil redden, die wars is van hiërarchie, die lui wordt genoemd en die vragen om een ander leiderschap.

Waarden en leiderschap van generatie Y: Authentiek, informeel, flexibel, team-georiënteerd, gezamenlijke besluitvorming, autoriteit kan verdiend worden, transparant, inclusief, transformationeel en gedeeld leiderschap, diversiteit, maatschappelijk bewust en zingeving.’

Elke generatie heeft een eigen vorm van leiderschap, organiseren en waarden. Moet de nieuwe generatie zich aanpassen aan het oude of kunnen we de talenten benutten van alle generaties? Organisaties die deze generatie Y, ook wel de Millennials, ook wel de diegitale denkers weet aan te trekken, te binden en te omarmen gaan zien dat zij met de nodige hulp en talent van andere generaties, de springplank kunnen zijn om de organisatie door de digitale wereld heen te loodsen.