credits voor Hannah Morgan 

 

Er is veel meer mogelijk.

Als we echt con-tact durven te maken in verbinding, persoonlijk ont-moeten. 

Veel creativiteit en potentieel gaat verloren doordat we niet met aandacht kijken, luisteren, denken en doen. Waardoor we ons niet openstellen voor het nieuwe, onbekende. We aan de oppervlakte blijven in plaats van te verdiepen en meer van ons te laten zien. Dat staat leren, groei, ontwikkeling, samenwerken en prestatie in de weg. Die weg wil ik vrij maken.

Ik doe dit vanuit de overtuiging dat de huidige structuren en denkwijze niet meer aansluit bij de veranderlijke, steeds complexere wereld en bij wat de nieuwe generatie nodig heeft. Die kloof wil ik helpen verkleinen.

 


Fotografie door Lotte Freeve